Bij het boeken van een shoot gaat u akkoord dat de foto's kunnen gebruikt worden op deze site en op de webpagina's gelinkt aan Gingery Tales photography.
De Algemene voorwaarden worden jullie samen met het portraitcontract overgemaakt.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.

You may also like

Back to Top